Domingo 29 de xaneiro de 2023
5. Marketing

5. Marketing

Está establecido que un bo acceso ao mercado é un motor dunha produción sostible de pataca. Ter un mercado permanente para un abastecemento continuo de pataca, vinculando agricultores a comerciantes, grandes...

Hoxe 6178 subscritores

Os nosos socios en 2022

PUBLICIDADE